Fatima Incoronazione 2003

Fatima 2008

Fatima 2009

Fatima 2010

Fatima 2011

Fatima 2012

Fatima 2013

Fatima 2014

Fatima 2015

Fatima 2016

Fatima 2017

Fatima 2018 veglia

Fatima 2018 processione

Fatima 2018 rientro

Fatima 2019

Fatima 2023